Zadania ze staty opisowej.

Procesy stochastyczne. Sposoby racjonalizowania wielkich ilości informacji. Matematyka w naukach społecznych.
qba2007
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 7
Rejestracja: 26 maja 2011, o 20:50
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: PL

Zadania ze staty opisowej.

Post autor: qba2007 » 22 cze 2011, o 00:35

Witam proszę o pomoc w rozwiązaniu zadań ze staty opisowej. Będę bardzo wdzięczny. Odpowiedzi są niezależne TAK/NIE. Z góry dzięki za pomoc.

1. Przyrost równy 0,95 oznacza:
a. Wzrost poziomu zjawiska o 95%
b. Spadek poziomu zjawiska o 95%
c. Wzrost poziomu zjawiska o 5%
d. Spadek poziomu zjawiska o 5%
2. Jeśli dla każdego t=1,2,…, n zachodzi yi =3xi +5 to:
a. Współczynnik korelacji Pearsona jest równy 1
b. Współczynnik kierunkowy prostej regresji X względem Y wyznaczonej metodą najmniejszych kwadratów wynosi 3
c. Wyraz wolny liniowej funkcji regresji drugiego rodzaju X względem Y wyznaczonej metodą najmniejszych kwadratów wynosi 5
d. Odchylenie standardowe reszt przyjmuje wartość większą od zera
3. W pewnym mieście wyznaczono liniową funkcję regresji opisującą zależność pomiędzy powierzchnią mieszkania(X) wyrażoną w metrach kwadratowych i jego ceną(Y) wyrażonych w złotych i uzyskano y=5000x+50000. Wyznaczono także odchylenie standardowe reszt równe 10000 i współczynnik determinacji równy 0,9
a. Współczynnik kierunkowy prostej regresji jest wyrażony w zł/m2
b. Wyraz wolny prostej regresji jest wyrażony w zł
c. Odchylenie standardowe reszt jest wyrażony w m2
d. Współczynnik determinacji nie jest wyrażony w zł
4. Wartości zawsze nieujemne przyjmuje:
a. Kowariancja
b. Współczynnik determinacji
c. Współczynnik korelacji Pearsona
d. Współczynnik zbieżności
5. Kierunek zależności korelacyjnej można określić jeżeli znamy:
a. Współczynnik korelacji Pearsona
b. Współczynnik korelacji Spearmana
c. Parametry (współczynniki) prostej regresji
d. Kowariancję
6. W ciągu pierwszego kwartału 1998 kurs akcji spółki TPSA wzrósł o 10%, w ciągu drugiego wzrósł o 10%, by w ciągu drugiego półrocza spaść o 19%
a. Średnio miesięcznie kurs spółki wzrastał
b. Średnio miesięcznie kurs spółki spadał
c. Średnio miesięcznie kurs spółki nie zmieniał się
d. Przedstawione dane nie wystarczają do wyznaczenia średniego tempa zmian kursu
7. Miarą jakości dopasowania liniowej funkcji regresji do danych empirycznych jest:
a. Wariancja resztowa
b. Kowariancja
c. Wariancja międzygrupowa
d. Współczynnik determinacji
8. W ciągu pierwszego kwartału 1998 kurs akcji spółki BRE Banku wzrósł o 10%, w ciągu drugiego wzrósł o 10%, by w ciągu drugiego półrocza wzrosnąć o 21%
a. Średnio kwartalnie kurs wzrastał o 10%
b. Średnio kwartalnie kurs wzrastał o 10,25%
c. Średnio kwartalnie kurs wzrastał o 21%
d. Średnio kwartalnie kurs wzrastał o 41%
9. W celu zbadania zależności pomiędzy wzrostem (X – w kg) i masą ciała (Y – w cm) zawodników sumo wyznaczono liniową funkcję regresji w postaci y= x+100. Wyznaczono także odchylenia standardowe reszt równe 10 i współczynnik determinacji równy 0,5.
a. Współczynnik kierunkowy prostej regresji jest wyrażony w cm/kg
b. Wyraz wolny prostej regresji jest wyrażony w kg/cm
c. Współczynnik determinacji jest wyrażony w cm
d. Odchylenie standardowe reszt jest wyrażony w kg
10. Wartości zawsze nieujemne przyjmuje
a. Stosunek korelacyjny
b. Wyraz wolny funkcji regresji
c. Odchylenie standardowe reszt
d. Współczynnik korelacji Spearmana
11. Jeżeli dla każdego i=1…n zachodzi yi=7i + 9 oraz xi= 12i + 5, to:
a. Y zależy korelacyjnie od X
b. Y zależy stochastycznie od X
c. Y zależy funkcyjnie od X
d. Stosunek korelacyjny Y względem X jest równy 1-- 22 cze 2011, o 14:18 --Ponawiam prośbę o pomoc.
Rekrutacja Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski (gif)

ODPOWIEDZ