Strona 1 z 1

Wykazać, że funkcja normą

: 6 paź 2007, o 22:15
autor: liu
Niech \(\displaystyle{ A\subset\mathbb{R}^n}\) będzie zbiorem spełniającym warunki:
1) A jest środkowo-symetryczny,
2) A jest domknięty i ograniczony
3) A jest wypukły
4) istnieje takie \(\displaystyle{ \varepsilon>0}\), że \(\displaystyle{ \{ x: ||x||_2 A\}^{-1}}\), \(\displaystyle{ x\in\mathbb{R}^n}\)
jest normą na \(\displaystyle{ \mathbb{R}^n}\).