Strona 1 z 1

Podać przykład estymatora jednocześnie...

: 5 lut 2019, o 16:30
autor: Richard del Ferro
Podać przykład estymatora jednocześnie zgodnego i nieobciążonego.

Znam obie definicję i jeżeli dobrze zrozumiałem to nieobciążony ma wartość \(\displaystyle{ 0}\), a w zgodnym granica przy nieskończonej ilości prób zmierza do zera.

Jaki będzie przykład takiego estymatora?

Re: Podać przykład estymatora jednocześnie...

: 5 lut 2019, o 19:14
autor: janusz47
Co to znaczy ma wartość równą \(\displaystyle{ 0?}\)

Estymator \(\displaystyle{ T}\) nazywamy zgodnym, gdy wraz ze zrostem liczebności próby, jego wartość dąży do prawdziwej wartości funkcji parametrycznej \(\displaystyle{ g(\theta).}\)

Estymator \(\displaystyle{ T}\) nazywamy nieobciążonym, jeżeli jego wartość oczekiwana spełnia równanie:

\(\displaystyle{ E_{\theta}(T) = g(\theta),}\) dla każdego \(\displaystyle{ \theta \in \Theta.}\)

Na przykład takim estymatorem zgodnym i nieobciążonym wartości oczekiwanej jest średnia z próby.