Strona 1 z 1

Estymator dystrybuanty rzeczywistej i błąd średniokwadratowy

: 1 wrz 2018, o 17:45
autor: justivae
Witam, czy byłby ktoś w stanie wytłumaczyć mi poniższe zadanie:

Na podstawie próby losowej \(\displaystyle{ X _{1}}\),\(\displaystyle{ X _{2}}\),...,\(\displaystyle{ X _{n}}\), n>1 wyznaczono dystrybuantę empiryczną \(\displaystyle{ F_{n}}\)(t). Jeżeli wiadomo, że zmienne \(\displaystyle{ X_{1}}\),\(\displaystyle{ X_{2}}\),...,\(\displaystyle{ X_{n}}\) są niezależnymi zmiennymi losowymi z rozkładu jednostajnego na przedziale (0,10), to:

-Wartość oczekiwana zmiennej \(\displaystyle{ F_{n}}\)(4) jest równa ........... , zatem \(\displaystyle{ F_{n}}\)(4) jest estymatorem NIEOBCIĄŻONYM/OBCIĄŻONYM dystrybuanty rzeczywistej wyznaczonej w punkcie 4.

-Błąd średniokwadratowy estymatora \(\displaystyle{ F_{n}}\)(4) jest równy .................

Z góry dziękuję!

Estymator dystrybuanty rzeczywistej i błąd średniokwadratowy

: 1 wrz 2018, o 18:40
autor: leg14
Może zacznij od wypisania ile dokładnie jest równe \(\displaystyle{ F_{n}(4)}\)