Strona 1 z 1

Wyprowadź równanie parametryczne

: 18 lut 2019, o 09:24
autor: makkus
Witam mógłby ktoś rozwiązać to zadanie?
Dane jest równanie prostej:
\(\displaystyle{ y=f(x)= \frac{1}{4}x+2}\)
Wyprowadź równanie parametryczne tej prostej oraz napisz układ równań równoważny równaniu parametrycznemu. Sprawdź wynik.

Za każdą pomoc dziękuje

Wyprowadź równanie parametryczne

: 18 lut 2019, o 11:44
autor: Kordyt
Równanie parametryczne może przyjąć taką postać:

\(\displaystyle{ [x,y]=[x_0,y_0]+t[x_k,y_k]}\) \(\displaystyle{ t\in\mathbb{R}}\)

Zauważ że w przypadku takiej prostej jaką tj \(\displaystyle{ y=ax+b}\)

Można zapisać:

\(\displaystyle{ [x,y]=[0,b]+t[x_k,ax_k]}\)

Gdzie \(\displaystyle{ x_k}\) można obrać dowolnie.