Strona 1 z 1

Rownania plaszczyzny i odleglosc od punktu

: 19 sty 2013, o 23:30
autor: awd19
1) Napisz rownanie plaszczyzny rownoleglej do osi OZ i zawierajacej punkty : A=(2,3,-1) oraz B=(-1,2-,4)
2)Oblicz odleglosc punktu P od prostej : \(\displaystyle{ l= \frac{x-1}{2}= \frac{y+2}{3}= \frac{z+1}{1}}\)

Rownania plaszczyzny i odleglosc od punktu

: 20 sty 2013, o 10:04
autor: rafalpw
1) Wyznacz wektor \(\displaystyle{ B-A}\) Wtedy już będziesz miał: punkt należący do płaszczyzny i dwa wektory równoległe, czyli wszystko, co Ci jest potrzebne do napisania równania parametrycznego płaszczyzny
2) Wyznacz równanie płaszczyzny prostopadłej to tej prostej przechodzącej przez podany punkt a potem znajdź współrzędne punktu wspólnego prostej i płaszczyzny. Wtedy wystarczy policzyć odległość między tymi punktami.

Rownania plaszczyzny i odleglosc od punktu

: 20 sty 2013, o 10:05
autor: awd19
Dwa wektory czyli AB oraz (0,0,1)?

Rownania plaszczyzny i odleglosc od punktu

: 20 sty 2013, o 10:09
autor: rafalpw
Dokładnie tak.