Strona 1 z 1

wyznacz rownanie kanoniczne elipsy i paraboli

: 29 sty 2009, o 23:01
autor: rasta1985
wyznacz równanie kanoniczne hiperboli wiedząc ze:

a) os rzeczywista równa się 8 i punkt (8,3) leży na hiperboli
b) os urojona się 6 i punkt (4,5) leży na hiperboli
c) oś rzeczywista wynosi 10 a mimośród równa się 3/2
d) odległość ognisk wynosi 8, a kierownica 6
e) mimośród 5/4 i hiperbola ma wspólne ognisko z elipsą 24x2 + 49y2 = 1176

wyznacz równanie kanoniczne elipsy wiedząc że:
a) suma długości półosi wynosi 8 a mimośród 1/2-- 30 sty 2009, o 19:22 --Proszę o pomoc.