Strona 1 z 1

podać przykład odpowiedniej macierzy

: 13 cze 2010, o 00:39
autor: QAZ123*
Jak znaleźć jakieś rozwiązanie takiego zadania?

Zbiór \(\displaystyle{ Z=[{(a,b,c,d,e):a,b,c,d,e \in {1,2} \wedge a+b+c+d+e>0}]}\) składa się z \(\displaystyle{ 31}\) niezerowych wektorów przestrzeni \(\displaystyle{ R^{5}}\) . Podać przykład takiej macierzy kwadratowej \(\displaystyle{ A}\)wymiaru \(\displaystyle{ 5}\)x\(\displaystyle{ 5}\), że w zbiorze \(\displaystyle{ Z}\) jest dokładnie \(\displaystyle{ 10}\)wektorów własnych macierzy \(\displaystyle{ A}\).