Strona 1 z 1

Jaka liczbę mogła otrzymać Iza?

: 6 sty 2009, o 19:17
autor: kermita
Iza napisała liczbę 56492. Liczbę zmieniała zmniejszając jedną z cyfr o 1 i jednocześnie jedną z cyfr zwiększając o 1. Wykonała te kroki kilka razy. Przekształcając liczby, Iza nigdy nie zwiększyła cyfry 9 ani nie zmniejszyła cyfry 0. Którą z poniższych liczb mogła jako ostatnią otrzymać Iza?
a) 11699
b) 42343
c) 11799
d) 34432
e) 57229
f) żadną z powyższych

Jaka liczbę mogła otrzymać Iza?

: 6 sty 2009, o 21:45
autor: mcgregor
Mogła otrzymać tylko i wyłącznie \(\displaystyle{ a}\) dlatego, że suma wyszystkich cyfr na początku wynosi 26. Suma ta jest stała (zmieniają się tylko składniki)