Strona 1 z 1

zadanie elementarne- natężenie

: 14 gru 2008, o 14:08
autor: E_N_T_E_R
W wierzchołkach regularnego sześciokąta o boku a zamocowano sześć małych kulek
naelektryzowanych ładunkami o takich samych wartościach bezwzględnych |q| ; cztery z
nich są dodatnie, dwa ujemne. Narysuj trzy różne konfiguracje tych ładunków, dla których
wartości natężeń pól elektrostatycznych w środku sześciokąta są różne. Oblicz te
wartości.

1. rozrysowałam każdy z trzech przypadków:
a) dwa ładunki ujemne są obok siebie
b) pomiędzy dwoma ładunkami ujemnymi jest jeden dodatni
c) pomiędzy dwoma ładunkami ujemnymi są dwa dodatnie

Ad a) W tym przypadku na wartość wektora natężenia mają wpływ cztery wektory, tzn.
wektory natężenia skierowane w stronę ładunków ujemnych (dwa E- i dwa E+) Znam też
wzór na E=(k*q) / (r2) gdzie k jest stałą i w tym wypadku ze wzgledu na wykonywanie
operacji na symbolach nie należy się nią przejmować.

Nie potrafię tylko obliczyć r w żadnym z wypadków. Po rozrysowaniu można zauważyć
trójkąty-
a) prostokątny b)równoboczny
Nie wiem jednak jak powinno wyglądać ostatecznie E w każdym z przypadków i jak wykorzystać powyższe informacje, które zgromadziłam.
pomocy