Strona 1 z 1

chemia organiczna

: 24 cze 2014, o 22:23
autor: pat231
1.Wychodząc z benzenu oraz stosując jako jeden z etapów syntezy reakcję diazowania otrzymać:
a) 4-metoksybenzonitryl
b) m- jodofenol?
2.Stosując jako substarat acetylooctan etylu otrzymaj
a) 2-pentanon
b) kwas 2-metylobutanowy?