Strona 1 z 1

punkt stycznej równoległej do prostej

: 1 wrz 2011, o 14:01
autor: adaptacja_film
W jakim punkcie krzywej \(\displaystyle{ y= \ln x}\) styczna jest równoległa do prostej \(\displaystyle{ y=2x}\)?

Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tego zadania.

punkt stycznej równoległej do prostej

: 1 wrz 2011, o 14:58
autor: lukasz1804
Proste równoległe mają te same współczynniki kierunkowe, a współczynnik kierunkowy stycznej do krzywej w punkcie jest równy pochodnej funkcji opisującej tę krzywą w punkcie styczności. Zatem wystarczy znaleźć argument, dla którego pochodna funkcji \(\displaystyle{ y=\ln x}\) ma wartość 2.

Ważne by w odpowiedzi podać obie współrzędne punktu styczności.