Znaleziono 7360 wyników

autor: janusz47
2 paź 2022, o 10:31
Forum: Algebra liniowa
Temat: Postać Jordana macierzy z zespolonymi wartościami własnymi
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 290

Re: Postać Jordana macierzy z zespolonymi wartościami własnymi

O czym dyskutujemy ? Mam się znowu wytłumaczyć ?
autor: janusz47
2 paź 2022, o 08:03
Forum: Algebra liniowa
Temat: Postać Jordana macierzy z zespolonymi wartościami własnymi
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 290

Re: Postać Jordana macierzy z zespolonymi wartościami własnymi

"Complex" jest przymiotnikiem "zespolony" "złożony", "komleksowy tutaj masz rację chodzi o wartość własną zespoloną macierzy. Funkcja [V,J] = Jordan(A) uwzględnia tylko dwie takie same zespolone wartości własne, to jest jej ograniczenie, Nie korzystałem z "kie...
autor: janusz47
1 paź 2022, o 21:36
Forum: Algebra liniowa
Temat: Postać Jordana macierzy z zespolonymi wartościami własnymi
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 290

Re: Postać Jordana macierzy z zespolonymi wartościami własnymi

Nie tłumaczyłem tu nic za pomocą translatora i to jeszcze "kiepskiego". Co tu nie jest zrozumiałe? Chciałem pokazać złożoność postaci Jordana macierzy, posługując się programem MATLAB lub OCTAVE, zwłaszcza wtedy, gdy macierz posiada wiele powtarzających się wartości własnych. Jeśli nie roz...
autor: janusz47
30 wrz 2022, o 19:51
Forum: Geometria trójkąta
Temat: Największy kąt w trójkącie
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 114

Re: Największy kąt w trójkącie

|\angle B| > |\angle A| > |\angle C| z konstrukcji, |\angle DBC|=|\angle ACB| trójkąt DBC jest równoramienny, |DB|= |CD| \ \ (*) - naprzeciw równych kątów leżą równe boki. Dodajemy obustronnie do równania (*) długość boku |AD| |DB| + |AD| = |CD|+|AD| |CD| + |AB| = |AC| |DB| + |AD| = |AC| \ \ (**) D...
autor: janusz47
30 wrz 2022, o 14:24
Forum: Mechanika - pozostałe zagadnienia
Temat: Koło, moment siły i moment pędu
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 270

Re: Koło, moment siły i moment pędu

Rozwiązanie Wartość chwilowa prędkości kątowej koła cylindryczego żyroskopu \omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{\frac{dL}{L}}{dt} = \frac{dL}{dt}\cdot \frac{1}{L} = \frac{M}{L} \ \ (1) Wartość momentu siły M = m\cdot g \cdot R \ \ (2) Wartość momentu bezwładności L = I\cdot \Omega = m\cdot R^2\cdot...
autor: janusz47
29 wrz 2022, o 12:34
Forum: Funkcje logarytmiczne i wykładnicze
Temat: Funkcja wykładnicza
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 125

Re: Funkcja wykładnicza

Interpolacja wykładnicza Metodą Najmniejszych Kwadratów https://matematyka.pl/interpolacja-i-aproksymacja-f143/wykladnicza-metoda-najmniejszych-kwadratow-t453478.html >> x=[0.250 0.008 0.230] x = 0.2500 0.0080 0.2300 >> y=[487.82 12.07 1230.00] y = 0.4878 0.0121 1.2300 >> expmnk(x,y) Wykladnicza Met...
autor: janusz47
28 wrz 2022, o 22:18
Forum: Geometria analityczna
Temat: Wyznacz równanie prostej
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 317

Re: Wyznacz równanie prostej

Równanie pęku prostych w punkcie P= (-6, 15) y = m(x+6) +15 \ \ (1) Równanie okręgu o środku w punkcie Q =(4,-5) i promieniu r = 10. (x-4)^2 + (y+5)^2 = 10^2 \ \ (2) Równanie kwadratowe z parametrem m powstałe z układu równań (1), \ \ (2) (x-4)^2 +[m(x+6) +15 +5]^2 = 100 (x-4)^2 +[m(x+6) +20]^2 = 10...
autor: janusz47
28 wrz 2022, o 12:44
Forum: Geometria analityczna
Temat: Wyznacz równanie prostej
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 317

Re: Wyznacz równanie prostej

Zadanie to można rozwiązać też metodą analizy matematycznej, wykorzystując fakt, że ze wszystkich odległości najmniejszą odległością jest odległość w kierunku prostopadłej.
autor: janusz47
28 wrz 2022, o 12:15
Forum: Mechanika - pozostałe zagadnienia
Temat: Koło, moment siły i moment pędu
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 270

Re: Koło, moment siły i moment pędu

Michalki jesteś entuzjastą fizyki, starającym się zrozumieć jej zjawiska . Proponuję rozwiązać następujące zadanie dotyczące ruchu precesyjnego. Zadanie Proszę obliczyć prędkość kątową \omega cylindrycznego żyroskopu, jeśli wykonuje on jeden pełny obrót wokół własnej osi w czasie T = 4 s. Wymiary ż...
autor: janusz47
27 wrz 2022, o 22:42
Forum: Geometria analityczna
Temat: Naczynia prostokątne
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 141

Re: Naczynia prostokątne

Poprawa

Dla blaszki \(\displaystyle{ a = 12,5 \ \ cm, \ \ b = 8 \ \ cm }\)

\(\displaystyle{ x_{0} = \frac{1}{6} \left[ (12,5 + 8 )- \sqrt{12,5^2 +8^2 -12,5\cdot 8}\right] \approx 1,5890 \ \ cm \approx 1,6 \ \ cm.}\)

\(\displaystyle{ V(1,6) = 1,6\cdot (12,5 -2\cdot 1,6)(8 - 2\cdot 1,6) = 71,424 \ \ cm^3 \approx 71,5 \ \ cm^3.}\)
autor: janusz47
27 wrz 2022, o 22:03
Forum: Geometria analityczna
Temat: Naczynia prostokątne
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 141

Re: Naczynia prostokątne

Niech a\geq b >0 będą liczbami rzeczywistymi. P niech oznacza prostokąt, którego jeden bok ma długość a, a drugi b. Z prostokąta P wycinamy cztery kwadraty o boku x\in \left (0, \frac{b}{2}\right) zawierające cztery wierzchołki P , że pole P zmniejsza się o 4x^2. Zaginamy "wycięte" części....
autor: janusz47
27 wrz 2022, o 12:40
Forum: Geometria analityczna
Temat: Wyznacz równanie prostej
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 317

Re: Wyznacz równanie prostej

max123321 Może mniej problemów sprawi Ci drugi sposób rozwiązania tego zadania - bez wymagań rozwiązania układu dwóch równań o trzech niewiadomych z wartością bezwzględną ? Piszemy równanie pęków prostych przechodzących przez punkt P= (-6, 15) y = m\cdot (x+6) +15 \ \ (1) Piszemy równanie kanoniczne...
autor: janusz47
26 wrz 2022, o 21:24
Forum: Mechanika - pozostałe zagadnienia
Temat: Koło, moment siły i moment pędu
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 270

Re: Koło, moment siły i moment pędu

Człowiek, chcąc utrzymać pręt w płaszczyźnie pionowej musi przeciwdziałać efektowi żyroskopowemy, jeśli tego nie uczyni - pręt wychyli się w prawo względem tej płaszczyzny.
autor: janusz47
26 wrz 2022, o 20:46
Forum: Mechanika - pozostałe zagadnienia
Temat: Koło, moment siły i moment pędu
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 270

Re: Koło, moment siły i moment pędu

Tak. Jest większa wartość momentu siły M (zmieniłem literkę \tau na M) , bo większa jest długość ramienia d. Jaki moment siły musimy przyłożyć do wirującego koła aby zmienić kierunek osi obrotu ? Niech w chwili początkowej oś obrotu będzie skierowana wzdłuż osi Ox, a prędkość kątowa koła koła po wpr...