Znaleziono 20 wyników

autor: pat231
25 cze 2014, o 16:40
Forum: Chemia
Temat: Objętość końcowa
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 241

Objętość końcowa

Do \(\displaystyle{ 10cm ^{3}}\) roztworu \(\displaystyle{ KOH}\) o stężeniu \(\displaystyle{ 15 %}\)i gęstości \(\displaystyle{ 1,135 g/cm ^{3}}\), dolano wody tak że otrzymano roztwór o \(\displaystyle{ pH=11,5}\). Oblicz objetośc roztworu końcowego.
autor: pat231
25 cze 2014, o 11:37
Forum: Chemia
Temat: Ilość wydzielonego ciepła
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 605

Ilość wydzielonego ciepła

W warunkach standardowych entalpia tworzenia 1 mola: siarczku(II)żelaza(II) wynosi -101,67 kJ , tlenku siarki (IV) wynosi -296,84 kJ oraz tlenku żelaza (II,III) wynosi -1120,89 kJ Obliczyć ilość ciepła, która widzieli się w tych warunkach w wyniku reakcji utleniania sirczku(II)żelaza(II), w której p...
autor: pat231
25 cze 2014, o 11:26
Forum: Chemia
Temat: Ułamki masowe
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 807

Ułamki masowe

Dana jest gazowa, równomolowa mieszanina \(\displaystyle{ H _{2}O}\) i \(\displaystyle{ CO}\). W mieszaninie tej przebiega reakcja
\(\displaystyle{ H _{2} O + CO = H _{2} + CO _{2}}\) . Obliczyć ułamki masowe wszystkich reagentów w stanie równowagowym, jeśli \(\displaystyle{ Kp=Kx= 1,4}\)
autor: pat231
25 cze 2014, o 11:00
Forum: Chemia
Temat: Iloczyn rozpuszczalności
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 1310

Iloczyn rozpuszczalności

Heksakarbonylek chromu(0), wprowadzono do r-ru kwasu azotowego(V), w wyniku czego wydzieliło się 26,88 dm ^{3} gazu (w przeliczeniu na warunki normalne), będącego równomolową mieszaniną dwóch bezbarwnych gazów. Roztwór przybrał barwę żółtą, a po jego zobojętnieniu stechiometryczną ilością zasady pot...
autor: pat231
25 cze 2014, o 10:36
Forum: Chemia
Temat: Iloczyn rozpuszczalności
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 1667

Iloczyn rozpuszczalności

Iloczyn rozpuszczalności siarczanu(VI) wapnia wynosi\(\displaystyle{ 7,1*10 ^{-5} (mol/dm ^{3} ) ^{2}}\) w temp. \(\displaystyle{ 18 ^{o} C}\) Obliczyć rozpuszczalność tej soli (w \(\displaystyle{ mg/100cm ^{3}}\) r-ru) w roztworze siarczanu (VI) amonu o stężeniu\(\displaystyle{ 0,0500 mol/dm ^{3}}\)
autor: pat231
25 cze 2014, o 09:33
Forum: Chemia
Temat: stosunek molowy
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 543

stosunek molowy

Do rozcieńczonego roztworu kwasu azotowego(V) wprowadzono pewną ilość siarczku(II)arsenu(III). W wyniku procesu utleniania wydzieliło się 69,44 dm ^{3} gazu (w warunkach normalnych), który okazał się mieszaniną tlenku siarki(IV) i tlenku azotu(II) (ten ostatni stanowił więcej niż połowę objętości ga...
autor: pat231
24 cze 2014, o 22:23
Forum: Chemia
Temat: chemia organiczna
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 365

chemia organiczna

1.Wychodząc z benzenu oraz stosując jako jeden z etapów syntezy reakcję diazowania otrzymać:
a) 4-metoksybenzonitryl
b) m- jodofenol?
2.Stosując jako substarat acetylooctan etylu otrzymaj
a) 2-pentanon
b) kwas 2-metylobutanowy?
autor: pat231
24 cze 2014, o 20:17
Forum: Chemia
Temat: pH roztworu
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 383

pH roztworu

Mamy wodny roztwór \(\displaystyle{ KNO _{2}}\)o stężeniu \(\displaystyle{ 0,1 mol/ dm ^{3}}\). Oblicz \(\displaystyle{ pH}\) tego roztworu na początku i po rozcieńczeniu go z woda w stosunku 1:1. \(\displaystyle{ K _{HNO _{2} }= 2*10 ^{-4}}\)
autor: pat231
24 cze 2014, o 18:13
Forum: Chemia
Temat: pH roztworu
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 418

pH roztworu

Wodny roztwór \(\displaystyle{ NaOH}\)ma mase \(\displaystyle{ 400 g}\) i objętość \(\displaystyle{ 400 cm ^{3}}\). Ułamek molowy zasady w tym roztworze wynosi \(\displaystyle{ 0,200}\). Oblicz \(\displaystyle{ pH}\)
autor: pat231
24 cze 2014, o 17:50
Forum: Chemia
Temat: pH roztworu
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 639

pH roztworu

\(\displaystyle{ pH}\) roztworu kwasu fluorowodorowego wynosi \(\displaystyle{ 2,87}\). Ile\(\displaystyle{ cm^{3}}\) wody należy dodać do\(\displaystyle{ 20 cm ^{3}}\) tego roztworu, aby\(\displaystyle{ pH}\) po rozcieńczeniu było równe \(\displaystyle{ 3,37}\)? \(\displaystyle{ pKHF = 3,2}\)
autor: pat231
24 cze 2014, o 16:17
Forum: Chemia
Temat: Iloczyn rozpuszczalności
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 419

Iloczyn rozpuszczalności

\(\displaystyle{ 100 dm ^{3}}\) r-ruzawiera \(\displaystyle{ 0,6 mmol}\) azotanu (V) srebra. Jaki procent początkowej zawartości jonów srebra zostanie wytrącony w postaci bromku srebra, jeżeli do roztworu dodano \(\displaystyle{ 20dm3}\) \(\displaystyle{ NaBr}\) o stężeniu \(\displaystyle{ 0,03 mmol/dm3}\) \(\displaystyle{ Ir=5,0.10 ^{-13}}\)
autor: pat231
9 cze 2014, o 11:32
Forum: Chemia
Temat: Iloczyn rozpuszczalności
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 530

Iloczyn rozpuszczalności

\(\displaystyle{ I BaCO _{3}}\)\(\displaystyle{ =5,9*10 ^{-9}}\)
\(\displaystyle{ I CaCO _{3}}\)\(\displaystyle{ =4,7*10 ^{-9}}\)
autor: pat231
8 cze 2014, o 16:27
Forum: Chemia
Temat: Iloczyn rozpuszczalności
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 530

Iloczyn rozpuszczalności

Pokaż obliczeniowo czy w roztworze o objetości\(\displaystyle{ 1,2 dm ^{3}}\) zawierającym \(\displaystyle{ 3,12 mg}\) jonów\(\displaystyle{ Ba ^{+}}\), \(\displaystyle{ 170 mg}\) jonów\(\displaystyle{ Ca ^{2+}}\) oraz \(\displaystyle{ 65 mg}\) jonów\(\displaystyle{ CO _{3} ^{2-}}\), a także jony\(\displaystyle{ NO _{3} ^{-}}\), pojawi się osad \(\displaystyle{ CaCO_{3}}\)?
autor: pat231
8 cze 2014, o 15:57
Forum: Chemia
Temat: Roztwory buforowe
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 551

Roztwory buforowe

Należy sporządzić 250 cm^{3} roztworu buforowego pH=5.3 wykorzystując do tego 180 cm^{3} roztworu CH_{3}COONa o stężeniu 0,250 mol/dm^{3} . Do dyspozycji mamy: wodę destylowaną, HCOOH o stężeniu 2mol/dm ^{3} , HBr o stężeniu 0,5 mol/dm ^{3} oraz KOH(staly) . Który z tych składników i w jakiej ilości...
autor: pat231
8 cze 2014, o 11:13
Forum: Chemia
Temat: pH roztworu
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 489

pH roztworu

Zmieszano: \(\displaystyle{ 250cm ^{3}}\) mocnego kwasy \(\displaystyle{ H _{2}Y}\) o \(\displaystyle{ pH=2}\), \(\displaystyle{ 150cm ^{3}}\) roztworu \(\displaystyle{ LiOH}\) o \(\displaystyle{ pH=12}\) oraz \(\displaystyle{ 1,2g}\) \(\displaystyle{ NaOH}\)(ciało stałe).Roztwór uzupełniono wodą do\(\displaystyle{ V=0,65dm ^{3}}\). Oblicz \(\displaystyle{ pH}\) w roztworze końcowym.