Znaleziono 69 wyników

autor: kaslina
28 cze 2015, o 13:12
Forum: Chemia
Temat: aktywność, współczynnik aktywności
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 406

aktywność, współczynnik aktywności

Ogniwo \(\displaystyle{ Ag| AgCl_{(s)}|stop Au-Ag; x_{Ag}=0,4; T=373K}\) posiada siłę elektromotoryczną o wartości \(\displaystyle{ E=0,764V}\). Obliczyć aktywność oraz współczynnik aktywności srebra w stopie.
autor: kaslina
1 lut 2015, o 11:22
Forum: Chemia
Temat: obieg Carnota
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 265

obieg Carnota

\(\displaystyle{ 1 kg}\) powietrza (\(\displaystyle{ M=29 \frac{kg}{kmol}}\)) wykonuje obieg Carnota między izotermami \(\displaystyle{ 600K}\) i \(\displaystyle{ 300K}\). Maksymalne ciśnienie czynnika roboczego w obiegu wynosi\(\displaystyle{ 20 bar}\), a minimalne \(\displaystyle{ 1,2 bar}\). Obliczyć ilość ciepła wyprowadzonego i sprawność obiegu.
autor: kaslina
1 sty 2015, o 19:21
Forum: Chemia
Temat: entropia gazu doskonałego
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 1901

entropia gazu doskonałego

Po ogrzaniu \(\displaystyle{ 4 dm^{3}}\) argonu pod stałym ciśnieniem \(\displaystyle{ 2,026 \cdot 10^{5} Pa}\) objętość gazu wzrosła do \(\displaystyle{ 12dm^{3}}\). Temperatura początkowa wynosiła \(\displaystyle{ 320K}\) . Oblicz zmianę entropii przy założeniu, że argon zachowuje się jak gaz doskonały.
autor: kaslina
5 gru 2014, o 19:36
Forum: Chemia
Temat: termochemia - I zasada termodynamiki
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 459

termochemia - I zasada termodynamiki

W szczelnym zbiorniku znajduje się dwuatomowy gaz doskonały w ilości 446 kmol . Ciśnienie początkowe gazy wynosi 1 bar , temperatura początkowa jest równa temperaturze otoczenia 250 K . W skutek wzrostu temperatury do 300 K zbiornik rozszerza się do 10 m^{3} . Przemiana przebiega bardzo powoli, dzię...
autor: kaslina
12 lis 2014, o 11:27
Forum: Chemia
Temat: zmiana entalpii
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 457

zmiana entalpii

Wiedząc że zmiana entalpii reakcji spalania chlorku etylenu 4C_{2}H_{5}Cl_{(g)} + 13O_{2}_{(g)} = 2Cl_{2 (g)} +8CO_{2 (g)} + 10H_{2}O _{(g)} = delta H_{298} = −5145 kJ - molowe ciepło spalania gazowego etanu do CO_{2 (g)} i H_{2}O _{(g)} = -1427 kJ - molowe ciepło tworzenia H_{2}O_{(g)} =-241,8 kJ -...
autor: kaslina
9 lis 2014, o 19:48
Forum: Chemia
Temat: pojemność cieplna roztworu
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 739

pojemność cieplna roztworu

Sporządzenie 12% roztworu NaCl _{(s)} wymaga pobrania przez układ 774,6 cal w 20 ^{o} C i 700,8 cal w 25 ^{o} C . Przyjmując że w rozpatrywanym zakresie temperatur właściwe pojemności cieplne składników są stałe i wiedząc że pojemności cieplne wody i stałego NaCl wynoszą odpowiednio 0,9993 \frac{cal...
autor: kaslina
9 lis 2014, o 13:30
Forum: Chemia
Temat: izotermiczne rozprężanie gazu
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 659

izotermiczne rozprężanie gazu

dziękuję
autor: kaslina
9 lis 2014, o 13:27
Forum: Chemia
Temat: izotermiczne rozprężanie gazu
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 659

izotermiczne rozprężanie gazu

czyli jeśli mam podaną pracę \(\displaystyle{ W=41,8 kJ}\), to do obliczeń biorę wartość \(\displaystyle{ W=-41,8 kJ}\)?
Bo właśnie obliczałam i temp. wychodziła mi \(\displaystyle{ -1099,6K}\)...
autor: kaslina
9 lis 2014, o 12:42
Forum: Chemia
Temat: izotermiczne rozprężanie gazu
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 659

izotermiczne rozprężanie gazu

Próbka gazu doskonałego znajdująca się początkowo pod ciśnieniem 102 at ulega odwracalnemu, izotermicznemu rozprężaniu od objętości początkowej V1 do końcowej 10 V1 wykonując przy tym pracę 41,8 kJ . a) Oblicz wartość V1 b) Wiedząc że w przemianie biorą udział 2 mole gazu oblicz temperaturę procesu.
autor: kaslina
12 paź 2014, o 15:54
Forum: Chemia
Temat: chemia fizyczna
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 12179

chemia fizyczna

Butla o objętości 11 dm^{3} zawiera 20 g neonu (M = 20 \frac{g}{mol} ) oraz nieznaczną ilość wodoru. Gęstość mieszaniny w temperaturze 0^{o}C wynosi 0,002 \frac{g}{cm^{3}} . Oblicz średnią masę cząsteczkową mieszaniny, liczbę gramów wodoru znajdującego się w butli oraz panujące w jej wnętrzu ciśnien...
autor: kaslina
3 paź 2014, o 21:15
Forum: Chemia
Temat: równowaga reakcji
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 619

równowaga reakcji

Do zbiornika o stałej objętości wynoszącej 0,224 m^{3} zawierającego azot pod ciśnieniem P=101325 Pa , wprowadzono 10 mg NO_{2} . Składnik ten uległ częściowemu przekształceniu w N_{2}O_{4} . Stała równowagi reakcji opisanej równaniem stechiometrycznym N_{2}O_{4}=2NO_{2} wynosi K_{c} = 10^{-3} M . O...
autor: kaslina
29 wrz 2014, o 10:21
Forum: Chemia
Temat: Iloczyn rozpuszczalności
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 664

Iloczyn rozpuszczalności

1. Do 250cm^{3} roztworu zawierającego 13.7 mg jonów Ba^{2+}, 0.4 g jonów Ca^{2+} dodawano kroplami stężony roztwór NaF . Pomijając zmianę objętości roztworu oblicz: a) przy jakim stężeniu jonów F^{-} zacznie wytrącać się osad CaF b) ile mg jonów Ca^{2+} będzie w roztworze, w momencie gdy zacznie wy...
autor: kaslina
27 wrz 2014, o 11:29
Forum: Chemia
Temat: Iloczyn rozpuszczalności
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 369

Iloczyn rozpuszczalności

Zmieszano \(\displaystyle{ 50cm^{3} 0,01M}\) roztworu \(\displaystyle{ BaCl_{2}}\) i \(\displaystyle{ 150cm^{2} 0,03M}\) roztworu \(\displaystyle{ KF}\). Oblicz czy wytrąci się osad \(\displaystyle{ BaF_{2}?}\)
autor: kaslina
25 wrz 2014, o 13:01
Forum: Chemia
Temat: mieszanie roztworów
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 436

mieszanie roztworów

Robiłam tak, lecz wychodzi mi inna wartość pH niż jest w odpowiedziach :/
autor: kaslina
24 wrz 2014, o 13:43
Forum: Chemia
Temat: mieszanie roztworów
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 436

mieszanie roztworów

1.Zmieszano \(\displaystyle{ 150 cm^{3} 0,05 M}\) roztworu \(\displaystyle{ Na _{2}CO_{3},}\)
\(\displaystyle{ 25 cm^{3} 0,1 M HCl}\) i
\(\displaystyle{ 50 cm^{3} 0,1 M}\) roztworu \(\displaystyle{ HNO_{3}}\).
Oblicz pH roztworu po zmieszaniu.