szukanie zaawansowane
 [ Posty: 1 ] 
Autor Wiadomość
Mężczyzna
PostNapisane: 8 sty 2007, o 10:52 
Użytkownik

Posty: 21
Lokalizacja: /dev/andromeda
Jak napisać funkcję

void rysujOstroslup(void);

która narysuje ostrosłup prawidłowy o podstawie będącej n-kątem (czyli np. 83 kątem lub 1052 kątem) foremnym leżącym w płaszczynie OXZ i wpisanym w okrąg jednostkowy.

Jednym z wierzchoków tego n-kąta foremnego jest punkt (1,0,0)

Wierzchołek ostrosłupa znajduje się w punkcie (0,5,0)Najwięsza trudność to wyznaczenie wszystkich wierzchoków n-kąta foremnego. Domylam się że należałoby zastosować, np. wzory Muavra (nie wiem czy to tak się pisze) z zastosowaniem liczb zespolonych na wyznaczenie wszystkich wierzchoków na okręgu jednostkowym.
Problem w tym, że nie wiem jak to zaprogramować choć wiem jak to się liczy na kartce papieru :D

I sposób chyba najodpowiedniejszy do tego, to:
Kod:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
int n=0;
cout<<"Wczytaj ilosc wierzchokow w podstawie ostroslupa prawidlowego"<<endl;
cin>>n;
glBegin(GL_TRIANGLE_FAN);
glVertex3f(0,5,0);                        // to byloby Vo
glVertex3f(1,0,0);                        // to byloby V1
for(int i=0; i<n; i++)
{

// no i problem jak zaprogramować wzór Muavra wyznaczający wierzchołki w n-kącie foremnym na okręgu jednostkowym
}

P.S. Temat dałem również tutaj: http://forum.suse.pl/index.php/topic,12086.0.html oraz http://www.linux.com.pl/forum/index.php ... a97e880fa1 bo jest mi to potrzebne na zaraz !!

[ Dodano: 8 Styczeń 2007, 12:20 ]
Kod:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
//gcc triangle..cpp -o triangle -I/usr/X11R6/include/ -L/usr/X11R6/lib -lX11 -lXmu -lglut -lGL -lGLU

#include <GL/glut.h>
#include <stdlib.h>
#include<iostream>
#include <math.h>
#include<ncurses.h>
/*
void init(void)
{
   GLfloat mat_specular[] = { 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 };
   GLfloat mat_shininess[] = { 50.0 };
   GLfloat light_position[] = { 0.0, 5.0, 5.0, 0.0 };

   glClearColor (0.0, 0.0, 0.0, 0.0);
   glShadeModel (GL_SMOOTH);

   glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, mat_specular);
   glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SHININESS, mat_shininess);
   glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, light_position);

   glEnable(GL_LIGHTING);
   glEnable(GL_LIGHT0);
   glEnable(GL_DEPTH_TEST);


}
*/
void display(void)
{

   const float PI = 3.14159265358979323846f;
   glClear (GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
   glColor3f (0.0, 1.0, 1.0);   //kolor cyan

  glPushMatrix();


//-----------------------------
glBegin(GL_TRIANGLE_FAN);
glVertex3f(0,5,0);                        // to byloby Vo
glVertex3f(1,0,0);                        // to byloby V1
 glColor3f (1.0, 0.0, 1.0);   //kolor white
for (int i=7; i>=0; i--)
{
  std::cout << "(" << cos(i*2*PI/8) << ",0," << sin(2*i*PI/8) << ")\n";
//glVertex3f(cos(i*2*PI/8),0,sin(i*2*PI/8));
glColor3f (1.0, 0.0, 1.0);
 glVertex3f(cos((i+1)*2*PI/8),0,sin((i+1)*2*PI/8));
}
/*
for (int i=0; i<=8; i++)
{
                std::cout << "(" << cos(i*2*PI/8) << ",0," << sin(2*i*PI/8) << ")\n";

}
*/
//-------------------------

   glPopMatrix();
   glutSwapBuffers();
}


/*
void reshape (int w, int h)
{
   glViewport (0, 0, (GLsizei) w, (GLsizei) h);
   glMatrixMode (GL_PROJECTION);
   glLoadIdentity ();
   gluPerspective(60.0, (GLfloat) w/(GLfloat) h, 1.0, 20.0);
   glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
   glLoadIdentity();
   gluLookAt (0.0, 0.0, 5.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0);
}
*/

int main(int argc, char** argv)
{
   glutInit(&argc, argv);
   glutInitDisplayMode (GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB | GLUT_DEPTH);
   glutInitWindowSize (500, 500);
   glutInitWindowPosition (100, 100);
   glutCreateWindow (argv[0]);
  // init ();
   glutDisplayFunc(display);
   //glutReshapeFunc(reshape);
   glutMainLoop();
   return 0;
}Niby się kompilue, ale ciemny ekran. Czy coś z kolorami jest nie tak ustawione?

Dostaję punkty:
(0.707107,0,-0.707107)
(1.31134e-07,0,-1)
(-0.707107,0,-0.707107)
(-1,0,-8.74228e-08)
(-0.707107,0,0.707107)
(-4.37114e-08,0,1)
(0.707107,0,0.707107)
(1,0,0)

[ Dodano: 17 Styczeń 2007, 10:04 ]
Zamieszczam działający kod na platformę linux, bo może się komuś przyda:

Kompilujemy:
//gcc glx.cpp -o triangle -I/usr/X11R6/include/ -L/usr/X11R6/lib -lX11 -lXmu -lglut -lGL -lGLU
Kod:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323

#include <stdio.h>
#include <GL/glx.h>
#include <GL/gl.h>
#include <GL/glu.h>
#include <X11/extensions/xf86vmode.h>
#include <X11/keysym.h>
#include<math.h>
#include<iostream>
/* stuff about our window grouped together */
typedef struct {
    Display *dpy;
    int screen;
    Window win;
    GLXContext ctx;
    XSetWindowAttributes attr;
    Bool fs;
    Bool doubleBuffered;
    XF86VidModeModeInfo deskMode;
    int x, y;
    unsigned int width, height;
    unsigned int depth;   
} GLWindow;

/* attributes for a single buffered visual in RGBA format with at least
 * 4 bits per color and a 16 bit depth buffer */
static int attrListSgl[] = {GLX_RGBA, GLX_RED_SIZE, 4,
    GLX_GREEN_SIZE, 4,
    GLX_BLUE_SIZE, 4,
    GLX_DEPTH_SIZE, 16,
    None};

/* attributes for a double buffered visual in RGBA format with at least
 * 4 bits per color and a 16 bit depth buffer */
static int attrListDbl[] = { GLX_RGBA, GLX_DOUBLEBUFFER,
    GLX_RED_SIZE, 4,
    GLX_GREEN_SIZE, 4,
    GLX_BLUE_SIZE, 4,
    GLX_DEPTH_SIZE, 16,
    None };

GLWindow GLWin;
GLfloat rotTri, rotQuad;

/* function called when our window is resized (should only happen in window mode) */
void resizeGLScene(unsigned int width, unsigned int height)
{
    if (height == 0)    /* Prevent A Divide By Zero If The Window Is Too Small */
        height = 1;
    glViewport(0, 0, width, height);    /* Reset The Current Viewport And Perspective Transformation */
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    glLoadIdentity();
    gluPerspective(45.0f, (GLfloat)width / (GLfloat)height, 0.1f, 100.0f);
    glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
}

/* general OpenGL initialization function */
int initGL(GLvoid)
{
    glShadeModel(GL_SMOOTH);
    glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);
    glClearDepth(1.0f);
    glEnable(GL_DEPTH_TEST);
    glDepthFunc(GL_LEQUAL);
    glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST);
    /* we use resizeGLScene once to set up our initial perspective */
    resizeGLScene(GLWin.width, GLWin.height);
    /* Reset the rotation angles of our objects */
    rotTri = 0;
    rotQuad = 0;   
    glFlush();
    return True;
}

/* Here goes our drawing code */
void display(GLvoid)

const float PI = 3.141592653589f;

    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
    glLoadIdentity();
    glTranslatef(0.0, -1.0, -8.0f);
    glRotatef(rotTri, 0.0, 1.0, 0.0);
    glBegin(GL_TRIANGLE_FAN);
    glVertex3f(0,4,0);
    glVertex3f(1,0,0);
     int n=10;
    for (int i=0; i<n; i++)
    {
         //  std::cout << "(" << cos(i*2*PI/8) << ",0," << sin(2*i*PI/8) << ")\n";
        glColor3f(0.0f , 0.0f , 1.0f);
        glVertex3f(cos(i*2*PI/n) , 0 , sin(i*2*PI/n));
        glColor3f(0.0f , 1.0f , 0.0f);
        glVertex3f(cos((i+1)*2*PI/n) , 0 , sin((i+1)*2*PI/n));
    }
    glEnd();
    glBegin(GL_POLYGON);
    glVertex3f(0,0,0);
for (int i=0; i<n; i++)
    {
         //  std::cout << "(" << cos(i*2*PI/8) << ",0," << sin(2*i*PI/8) << ")\n";
        glColor3f(1.0f , 0.0f , 1.0f);
        glVertex3f(cos(i*2*PI/n) , 0 , sin(i*2*PI/n));
        glColor3f(0.0f , 0.0f , 1.0f);
        glVertex3f(cos((i+1)*2*PI/n) , 0 , sin((i+1)*2*PI/n));
    }
    glEnd();
    rotTri += 0.2f;
    rotQuad -= 0.15f;
    if (GLWin.doubleBuffered)
    {
        glXSwapBuffers(GLWin.dpy, GLWin.win);
    }
    //return True;   
}

/* function to release/destroy our resources and restoring the old desktop */
GLvoid killGLWindow(GLvoid)
{
    if (GLWin.ctx)
    {
        if (!glXMakeCurrent(GLWin.dpy, None, NULL))
        {
            printf("Could not release drawing context.\n");
        }
        glXDestroyContext(GLWin.dpy, GLWin.ctx);
        GLWin.ctx = NULL;
    }
    /* switch back to original desktop resolution if we were in fs */
    if (GLWin.fs)
    {
        XF86VidModeSwitchToMode(GLWin.dpy, GLWin.screen, &GLWin.deskMode);
        XF86VidModeSetViewPort(GLWin.dpy, GLWin.screen, 0, 0);
    }
    XCloseDisplay(GLWin.dpy);
}

/* this function creates our window and sets it up properly */
/* FIXME: bits is currently unused */
Bool createGLWindow(char* title, int width, int height, int bits,
                    Bool fullscreenflag)
{
    XVisualInfo *vi;
    Colormap cmap;
    int dpyWidth, dpyHeight;
    int i;
    int glxMajorVersion, glxMinorVersion;
    int vidModeMajorVersion, vidModeMinorVersion;
    XF86VidModeModeInfo **modes;
    int modeNum;
    int bestMode;
    Atom wmDelete;
    Window winDummy;
    unsigned int borderDummy;
   
    GLWin.fs = fullscreenflag;
    /* set best mode to current */
    bestMode = 0;
    /* get a connection */
    GLWin.dpy = XOpenDisplay(0);
    GLWin.screen = DefaultScreen(GLWin.dpy);
    XF86VidModeQueryVersion(GLWin.dpy, &vidModeMajorVersion,
        &vidModeMinorVersion);
    printf("XF86VidModeExtension-Version %d.%d\n", vidModeMajorVersion,
        vidModeMinorVersion);
    XF86VidModeGetAllModeLines(GLWin.dpy, GLWin.screen, &modeNum, &modes);
    /* save desktop-resolution before switching modes */
    GLWin.deskMode = *modes[0];
    /* look for mode with requested resolution */
    for (i = 0; i < modeNum; i++)
    {
        if ((modes[i]->hdisplay == width) && (modes[i]->vdisplay == height))
        {
            bestMode = i;
        }
    }
    /* get an appropriate visual */
    vi = glXChooseVisual(GLWin.dpy, GLWin.screen, attrListDbl);
    if (vi == NULL)
    {
        vi = glXChooseVisual(GLWin.dpy, GLWin.screen, attrListSgl);
        GLWin.doubleBuffered = False;
        printf("Only Singlebuffered Visual!\n");
    }
    else
    {
        GLWin.doubleBuffered = True;
        printf("Got Doublebuffered Visual!\n");
    }
    glXQueryVersion(GLWin.dpy, &glxMajorVersion, &glxMinorVersion);
    printf("glX-Version %d.%d\n", glxMajorVersion, glxMinorVersion);
    /* create a GLX context */
    GLWin.ctx = glXCreateContext(GLWin.dpy, vi, 0, GL_TRUE);
    /* create a color map */
    cmap = XCreateColormap(GLWin.dpy, RootWindow(GLWin.dpy, vi->screen),
        vi->visual, AllocNone);
    GLWin.attr.colormap = cmap;
    GLWin.attr.border_pixel = 0;

    if (GLWin.fs)
    {
        XF86VidModeSwitchToMode(GLWin.dpy, GLWin.screen, modes[bestMode]);
        XF86VidModeSetViewPort(GLWin.dpy, GLWin.screen, 0, 0);
        dpyWidth = modes[bestMode]->hdisplay;
        dpyHeight = modes[bestMode]->vdisplay;
        printf("Resolution %dx%d\n", dpyWidth, dpyHeight);
        XFree(modes);
   
        /* create a fullscreen window */
        GLWin.attr.override_redirect = True;
        GLWin.attr.event_mask = ExposureMask | KeyPressMask | ButtonPressMask |
            StructureNotifyMask;
        GLWin.win = XCreateWindow(GLWin.dpy, RootWindow(GLWin.dpy, vi->screen),
            0, 0, dpyWidth, dpyHeight, 0, vi->depth, InputOutput, vi->visual,
            CWBorderPixel | CWColormap | CWEventMask | CWOverrideRedirect,
            &GLWin.attr);
        XWarpPointer(GLWin.dpy, None, GLWin.win, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
      XMapRaised(GLWin.dpy, GLWin.win);
        XGrabKeyboard(GLWin.dpy, GLWin.win, True, GrabModeAsync,
            GrabModeAsync, CurrentTime);
        XGrabPointer(GLWin.dpy, GLWin.win, True, ButtonPressMask,
            GrabModeAsync, GrabModeAsync, GLWin.win, None, CurrentTime);
    }
    else
    {
        /* create a window in window mode*/
        GLWin.attr.event_mask = ExposureMask | KeyPressMask | ButtonPressMask |
            StructureNotifyMask;
        GLWin.win = XCreateWindow(GLWin.dpy, RootWindow(GLWin.dpy, vi->screen),
            0, 0, width, height, 0, vi->depth, InputOutput, vi->visual,
            CWBorderPixel | CWColormap | CWEventMask, &GLWin.attr);
        /* only set window title and handle wm_delete_events if in windowed mode */
        wmDelete = XInternAtom(GLWin.dpy, "WM_DELETE_WINDOW", True);
        XSetWMProtocols(GLWin.dpy, GLWin.win, &wmDelete, 1);
        XSetStandardProperties(GLWin.dpy, GLWin.win, title,
            title, None, NULL, 0, NULL);
        XMapRaised(GLWin.dpy, GLWin.win);
    }       
    /* connect the glx-context to the window */
    glXMakeCurrent(GLWin.dpy, GLWin.win, GLWin.ctx);
    XGetGeometry(GLWin.dpy, GLWin.win, &winDummy, &GLWin.x, &GLWin.y,
        &GLWin.width, &GLWin.height, &borderDummy, &GLWin.depth);
    printf("Depth %d\n", GLWin.depth);
    if (glXIsDirect(GLWin.dpy, GLWin.ctx))
        printf("Congrats, you have Direct Rendering!\n");
    else
        printf("Sorry, no Direct Rendering possible!\n");
    initGL();
    return True;   
}

int main(int argc, char **argv)
{

    XEvent event;
    Bool done;
   
    done = False;
    /* default to fullscreen */
    GLWin.fs = False;
    createGLWindow("He..he...ale program :)", 540, 340, 24, GLWin.fs);

    /* wait for events*/
    while (!done)
    {
        /* handle the events in the queue */
        while (XPending(GLWin.dpy) > 0)
        {
            XNextEvent(GLWin.dpy, &event);
            switch (event.type)
            {
                case Expose:
                   if (event.xexpose.count != 0)
                       break;
                    display();
                    break;
               case ConfigureNotify:
               /* call resizeGLScene only if our window-size changed */
                   if ((event.xconfigure.width != GLWin.width) ||
                       (event.xconfigure.height != GLWin.height))
                   {
                       GLWin.width = event.xconfigure.width;
                       GLWin.height = event.xconfigure.height;
                        printf("Resize event\n");
                       resizeGLScene(event.xconfigure.width,
                           event.xconfigure.height);
                   }
                   break;
                /* exit in case of a mouse button press */
                case ButtonPress:
                    done = True;
                    break;
                case KeyPress:
                    if (XLookupKeysym(&event.xkey, 0) == XK_Escape)
                    {
                        done = True;
                    }
                    if (XLookupKeysym(&event.xkey,0) == XK_F1)
                    {
                        killGLWindow();
                        GLWin.fs = !GLWin.fs;
                        createGLWindow("NeHe's Solid Objects Tutorial",
                            640, 480, 24, GLWin.fs);
                    }
                    break;
                case ClientMessage:
                    if (*XGetAtomName(GLWin.dpy, event.xclient.message_type) ==
                        *"WM_PROTOCOLS")
                    {
                        printf("Exiting sanely...\n");
                        done = True;
                    }
                    break;
                default:
                    break;
            }
        }
        display();
    }
    killGLWindow();
   
}
Góra
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 


 Zobacz podobne tematy
 Tytuł tematu   Autor   Odpowiedzi 
 Excel, Open Office - ćwiczenia.  Ankaaa993  6
 [Open Gl] Test w z buforze (większy od wart w buforze)  lightinside  3
 [Mathematica] Rysowanie wykresu na podstawie dwóch list  ciastko44  3
 [C] Wyznaczanie sinusa na podstawie szeregu Taylora  Midair  12
 Analiza obrazu na podstawie macierzy  Gilligan  1
 
Atom [Regulamin Forum] [Instrukcja LaTeX-a] [Poradnik] [F.A.Q.] [Reklama] [Kontakt]
Copyright (C) Karpatka.pl